10:00 –  פעילות מוזיקלית חוויתית , דרך נגינה, תנועה במרחב ומיומנויות התפתחותיות בשילוב כלי נגינה ואביזרים שונים.

To Top